En els cursos amb durada d’octubre a juny, a més de l'import de la primera mensualitat, cal abonar la quantitat de 21,50 € en concepte de drets de matrícula.

El Club dels Artistes

El Club dels Artistes

03-10-2023 - 11-06-2024
28 €. Inclou material per valor de 7 €/mes

Treballarem en la creació d'un quadern personal a partir de la pintura i el dibuix, el còmic i l'Urban Sketching.

 Inici: 3 d'octubre
Finalització: 11 de juny
Dia setmana: Dilluns
Horari: de 17 a 18.30 h
Preu:  28 €. Inclou material per valor de 7 €/mes
Matrícula:  10,75 €