fbpx

Adults

Practiquem francès II per a adults
Nivell élémentaire avancé A2

Curs en el qual els alumnes avançaran en els coneixements bàsics de la llengua francesa i progressaran en l'aprenentatge de la seva gramàtica, vocabulari,  comprensió (oral i escrita) i expressió (oral i escrita). 

 • Horari: dimecres, de 19 a 21 h 
 • Durada d'octubre a juny. 

 La inscripció és oberta.

 • Matrícula 21,50 €
 • Preu: 41 €/mes. 
 • Places per grup de 10 a 12 inscrits
Data d'inici 06-10-2021
Data finalització 22-06-2022
Places 12
Tancament inscripcions 01-05-2022 7:00 pm
Import 62.50 € (21,50 € matrícula curs i 41 € del mes).
Nombre d'hores 2 hores setmanals
Dates D'octubre a juny
Horari Dimecres de 19 a 21 h
Import matrícula 21.50 €

Exhaurit.
Contacteu al centre

taller de pintura per a adults
Per a qui és?

Dins de cadascú hi ha un artista. Aquest taller serveix per a expressar d'una manera planera i amb l'ajuda de la professora tot allò que sempre hem volgut transmetre a través de la pintura, dibuix o arts plàstiques. 

 • Opció A: dimecres, de 18 a 20.30 h 
 • Opció B: divendres, de 18 a 20.30 h.
 • Opció C: dimarts, de 10 a 12.30 h.
 • Opció D: dissabte, de 10 a 12.30 h.

Durada d'octubre a juny. 

 • Activitat d'octubre a juny, matrícula 21,50 €
 • Preu: 42 €/mes. 
 • Places per grup de 10 a 12 inscrits

La inscripció és oberta.

Import 63,50 € (21,50 € matrícula curs i 42 € del mes).
Dates D'octubre a juny
Horari Segons opció escollida
Import matrícula 21.50 €
Taller de restauració de mobles per a adults

Què farem:  

Els alumnes antics practicaran els coneixements adquirits. Els nous alumnes podran conèixer els materials i anar avançant en la tècnica de restauració en funció de la peça que escullin ferr. Es poden restaurar peces rústiques o decorar mobles, tot Anirà en funció de la peça que porti l'alumne.

En el centre disposem d'eines per a la restauració i material d'ús comú. La peça a restaurar i els materials especials van a càrrec de l'alumne. 

 • Opció matí: dijous, de 10 a 12.30 h.
 • Opció tarda: dijous, de 18.30 a 21 h.
 • Activitat d'octubre a juny, matrícula 21,50 €
 • Bestreta especial per la compra del material comú del curs 40 €
 • Preu: 42 €/mes.

La inscripció és oberta.

 

Data d'inici 07-10-2021
Data finalització 23-06-2022
Places 10
Tancament inscripcions 01-06-2022 7:00 pm
Import 63.50 € (21,50 € matrícula curs i 42 € del mes).
Dates segons dia i horari escollit
Horari 10 a 12.30 h.
Import material 40 € per compra material comú de tot el curs
Import matrícula 21.50 €
Durada d'octubre a juny.
Practiquem francès III
Nivell Intermédiaire B1

Curs de continuació al francès en el qual als alumnes consolidaran els seus coneixements lèxics de la llengua i entraran amb més detall en aspectes gramaticals, de comprensió (oral i escrita) i d'expressió (oral i escrita) Aprenentatge.

 • Horari: dijous, de 19 a 21 h 
 • Durada d'octubre a juny. 
 • Matrícula 21,50 €
 • Preu: 41 €/mes. 
 • Places per grup de 10 a 12 inscrits

 La inscripció és oberta

Data d'inici 07-10-2021
Data finalització 30-06-2022
Places 12
Tancament inscripcions 01-05-2022 7:00 pm
Import 62.50 € (21,50 € matrícula curs i 41 € del mes).
Nombre d'hores 2 hores setmanals
Dates D'octubre a juny
Horari Dijous de 19 a 21 h
Import matrícula 21.50 €

Exhaurit.
Contacteu al centre

Practiquem tècnica fotogràfica

Practiquem tècnica fotogràfica

Curs principalment pràctic que combina sessions tècniques i teòriques proporcionant els coneixements  generals bàsics per iniciar-se al món de la fotografia.

Una vegada finalitzada les tres primeres classes (5 de març) es deixarà un temps perquè els alumnes puguin practicar els coneixements adquirits i es reprendran el 30 d'abril perquè els alumnes puguin plantejar els dubtes sorgits durant les pràctiques de fotografia i adquirir nous coneixements.

Temes:

Procés fotogràfic, la càmera, diafragma, obturador, profunditat de camp, sensibilitat, temperatura color, equilibri blancs, objectius, mesura llum, il·luminació, flash, composició, retrat, paisatge, reportatge, bodegó, nocions bàsiques de tractament digital.

 • Dies: 5 i 12 de febrer 5 de març, 30 d'abril i 14 i 28 de maig
 • Total: 12 hores
 • Preu: 75 € /mes.
Data d'inici 05-02-2022
Data finalització 28-05-2022
Places 12
Tancament inscripcions 03-02-2022 6:00 pm
Import 75 €
Nombre d'hores 12 hores (dissabtes alterns)
Dates 5 i 12 de febrer 5 de març, 30 d'abril i 14 i 28 de maig
Horari de 10 a 12 h.
Professor/a Guillermo de Angelis

Exhaurit.
Contacteu al centre

Fotografia l'art del retrat i el cos humà

Descripció:

Quatre sessions on es treballarà la figura i el retrat. Les classes seran teòric-pràctiques per poder aplicar els conceptes apresos a la sessió inicial de fotografia.

Metodologia del curs:

 • 1a sessió: farem un recorregut per aquells fotògrafs que han estat referència tant en retrat com en la fotografia de cos humà.
 • 2ª sessió: Practicarem el retrat, jugant amb aspectes de la il·luminació, punt de vista i altres...
 • 3ª sessió: Practicarem la fotografia del cos para aquesta sessió disposarem de model
 • 4a sessió: serà una sessió de correcció amb posada en comú dels treballs realitzats
 • El 7 i 21 de maig i el 4 i 18 de juny (8 hores + models)
 • Dissabtes, alterns de 10 a 12 h. Preu: 62 € tot el curs

*Pot ser que alguna de les classes teòriques es faci amb la plataforma zoom

Entre sessions es faran tutories personalitzades amb els alumnes.

Data d'inici 07-05-2022
Data finalització 18-06-2022
Places 12
Tancament inscripcions 06-05-2022 8:00 pm
Import 62,00 €
Nombre d'hores 8 hores
Dates 7 i 21 de maig i 4 i 18 de juny.
Horari de 10 a 12 h.
Import material Inclou el cost de les models

Exhaurit.
Contacteu al centre