En els cursos amb durada d’octubre a juny, a més de l'import de la primera mensualitat, cal abonar la quantitat de 21,50 € en concepte de drets de matrícula.

Taller de Màgia

Taller de Màgia

02-02-2024 - 23-02-2024
28 €

Per a infants entre 8 i 12 anys.

 Inici: 2 de febrer
Finalització: 23 de febrer
Dia setmana: Divendres
Horari: de 17 a 18.30 h
Preu:  28 €